Er is gezocht op: Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ...
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Onderwijs - Wikipedia
Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie. Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.

Onderwijs | Rijksoverheid.nl
Veel bekeken. Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus; Schoolvakanties; Eindexamens voortgezet onderwijs

Onderwijs | Tag | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Nieuws en video's over Onderwijs. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland.

Onderwijs: alles over de complexe wereld van het ...
Deze pagina is de portal voor onderwijsinformatie op Startpagina. Alle belangrijke aspecten van onderwijs komen in de rubrieken aan de orde: van basisonderwijs tot en met universiteit en van het zoeken naar scholen tot en met het werken in het onderwijs. Zoveel mogelijk staan er verwijzingen naar andere startpagina's in de rubrieken.

Onderwijs | Rijksmuseum van Oudheden
Voortgezet onderwijs. De rondleidingen en workshops worden gegeven door ervaren museumdocenten en zijn speciaal ontwikkeld voor diverse leerlagen en -jaren voor de vakken Geschiedenis en Klassieke Talen.De museumdocenten stemmen hun verhaal af op het niveau van de groep. We ontvangen u en uw leerlingen graag in het museum, maar u kunt ook een museumles in de klas boeken.


Onderwijs - Universiteit van Amsterdam
Overig onderwijs. Hier vind je alle zomer- en winterprogramma's, het postacademisch onderwijs en de open programma's. Ga naar het overig onderwijs Visie op onderwijs. De UvA staat voor een ambitieuze studiecultuur. Onderwijskwaliteit UvA Lerarenopleidingen. Wil je leraar worden? De UvA ...

Inspectie van het Onderwijs | Inspectie van het onderwijs
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs | Inspectie van het onderwijs

Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer ons

DUO voor particulieren
dienst uitvoering onderwijs. DUO Particulier. Informatie voor studenten, terugbetalers en leraren. Zoek Zoek Log in Maatregelen coronavirus. Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen. Lees meer. Geld voor school en studie. Financiering van uw opleiding Ov. Uw ...

Onderwijs vacatures - Maandag.nl
Onderwijs vacatures in heel Nederland vind je in ons uitgebreide online vacatureoverzicht. Passende vacature als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs of docent in het (speciaal) voorgezet onderwijs of mbo / hbo gevonden? Solliciteer met één druk op de knop!

Onderwijs - Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwijs Bacheloropleidingen De Vrije Universiteit Amsterdam geeft je met meer dan 50 bacheloropleidingen voldoende keus om een geschikte opleiding te vinden.

Onderwijs - Erasmus MC
Erasmus MC > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Opleiding Skull Base Course Rotterdam. Erasmus MC > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Opleiding Stap naar coachen basis. Erasmus MC > Onderwijs > Onderwijsaanbod > Opleiding SOLK

Onderwijs - cbs.nl
Uitgaven aan onderwijs. Overheidsuitgaven onderwijs. Banen in het onderwijs. Instellingen en leerlingen. Meer cijfers van dit thema. Meer cijfers over Onderwijs . Verdieping. Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019. 2-4-2020 00:00. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland. 9-12-2019 00:00.

Onderwijs – Sociale Vraagstukken
Onderwijs is een belangrijke veroorzaker van kansenongelijkheid en segregatie. Rotterdams onderzoek naar schoolkeuzemotieven biedt aanknopingspunten voor beleid om een van de urgentste sociale vraagstukken van onze samenleving aan te pakken.

Onderwijs - NRC
Kabinet: zorg en onderwijs gaan voor als tekort aan testen blijft De laboratoria die de bij coronatests genomen monsters uitlezen, kunnen de grote vraag amper meer aan.

Wij-leren.nl - kennis over onderwijs en scholen
Onderwijs en onderzoek. Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.. Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.. Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

Onderwijs - Partij voor de Dieren
Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. Geen onderwijs dat gebaseerd is op standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen. De urennormen vervallen, scholen kunnen zelf de hoeveelheid uren afstemmen op de exameneisen. Onderwijs wordt toegesneden op de menselijke maat.

Onderwijs | RTL Nieuws
Onderwijs Middelbaar onderwijs Studenten Basisonderwijs Hoger onderwijs Beroepsonderwijs Lerarenregister Rekentoets Lerarentekort ...

Onderwijs | SBB
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als kwalificeren en examineren en beroepspraktijkvorming. Verder geeft SBB eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van

Coronavirus - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon basis- en secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) start in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

Artikelen over onderwijs | Telegraaf.nl
Het ministerie van Onderwijs heeft het bestuur van het orthodox-christelijke Driestar College in Gouda aangesproken op de omstreden Nashville-verklaring, die door een van de bestuurders was ...

onderwijs | De Volkskrant
Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant.

Onderwijs - SP
Goed en toegankelijk hoger onderwijs is van groot belang voor de samenleving, maar door het afschaffen van de studiefinanciering worden studenten gedwongen om hoge schulden te maken. Daarom voeren we een studiebeurs in voor alle studenten. De ideale school is een kleinschalige school. Met kleine klassen en korte lijnen tussen docenten en de directie.

Onderwijs - Apple (NL)
Bekijk het materiaal dat Apple onderwijs­experts voor docenten hebben ontwikkeld, zodat jij meer creativiteit in je onderwijs­­praktijk kunt verwerken. Boeken voor leiders In onze Leadership-reeks vind je strategieën en praktische hulp­middelen om in je eigen school een innovatiecultuur te realiseren.

onderwijs | Trouw
Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw.

Onderwijs - ChristenUnie.nl
Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

Home - Agora
Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Dat doen we aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel.

Onderwijs - ZonMw
Onderwijs. Samenwerking en verbinding tussen onderwijs, onderzoek, beleid en praktijk stimuleren zodat studenten worden opgeleid tot nieuwsgierige, innovatieve beroepsbeoefenaren

Onderwijs | VNG
Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken.

Onderwijs- en zorgpersoneel krijgt vanaf maandag voorrang ...
Een deel van het onderwijs- en zorgpersoneel krijgt vanaf aanstaande maandag voorrang bij coronatests, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Onderwijs - Gemeente ’s-Hertogenbosch
Onderwijs en arbeidsmarkt De gemeente heeft de Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie op 6 mei 2020 ingetrokken. Het is niet langer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Door het intrekken van deze subsidieregeling komt er geld vrij voor de Onderwijskansenaanpak. Als gevolg van de coronacrisis heeft deze aanpak versterking nodig.

Onderwijs en mensenrechten - Amnesty International
Het VN-verdrag (EcSoCu) erkent dat iedereen recht heeft op onderwijs. Het VN-verdrag (BuPo) erkent de vrijheid om geloof uit te dragen in onderwijs. Het primair onderwijs moet verplicht en kosteloos zijn, het verdere onderwijs moet geleidelijk kosteloos worden gemaakt. Ouders hebben vrije schoolkeuze naar hun eigen overtuiging.

Onderwijsaanbod in Vlaanderen - Onderwijs - databanken
Op deze website vind je alleen erkende onderwijsinstellingen. Alleen die instellingen kunnen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende studiebewijzen uitreiken (diploma's, getuigschriften, certificaten, attesten …).

Standpunten onderwijs en cultuur - VVD
Lees hier de standpunten van de VVD over scholen, passend onderwijs, leraren, mbo, studievoorschot, publieke omroep, cultuur en meer.

Kinderen en recht op onderwijs - UNICEF
Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.

PIT Kinderopvang & onderwijs - PIT kinderopvang & onderwijs
PIT kinderopvang & onderwijs biedt één ontwikkellijn van baby tot puber. Met één bestuur, één missie en visie en één organisatie is PIT koploper op dit gebied. Kinderopvang en christelijk onderwijs sluiten naadloos op elkaar aan in onze integrale kindcentra. Wij hebben specialisten voor elke leeftijdsgroep:

Onderwijs | www.niod.nl
Het NIOD verzorgt onderwijs aan verschillende universiteiten, waaronder een MA-programma aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast biedt het NIOD materiaal aan dat in het onderwijs kan worden gebruikt rond thema’s als oorlog, massaal geweld, de Holocaust en genocide. Het NIOD kan op verzoek ook andere ondersteuning bieden.

Docentprofessionalisering - Onderwijs - Universiteit Utrecht
Om goede onderwijsvaardigheden te garanderen, heeft de Universiteit Utrecht onderwijskwalificaties ontwikkeld en in 1995 als eerste Nederlandse universiteit ingevoerd. De universiteit stelt de basiskwalificatie onderwijs (BKO) verplicht voor alle docenten.

Onderwijs | Het Financieele Dagblad
Onderwijs: extra geld tegen lerarentekort. Expert 10 sept. Juist door langzaam te werken kan de wetenschap snel stappen maken. Onderwijs 9 sept. Coronacrisis of niet, een beroepsopleiding in de luchtvaart blijft populair. Onderwijs 8 sept. Oeso: bedrijven moeten zich meer bekommeren om stageplekken.

Onderwijs | Trouw
Onderwijs. Bevoegde leraren Leraren zien weinig in het plan van onderwijsminister Arie Slob, blijkt uit enquête. GGD'en te traag Basisscholen kopen zelf coronatests.

Onderwijscommunity • Onderwijs in beweging
Het onderwijs kent vele docenten die de vijftig gepasseerd zijn. Duurzame inzetbaarheid impliceert tijdig met hun om de tafel te gaan zitten om te kijken of ze nog voldoening halen uit hun werk. BiancaProefkracht / 21 juli 2020. goed werkgeverschap, OAZ, whitepaper Wtl 2019 eerder definitief.

Sectorspecialisme brengt schoonmaak in het onderwijs op ...
Gom Onderwijs functioneert als een zelfstandige business unit binnen Gom. Onze dienstverlening is opgedeeld in sectoren, een stap die voor de hand ligt nu de schoonmaak steeds meer gedifferentieerd raakt. Ook het onderwijs is zo’n sect...

Onderwijs | Zeist
Onderwijs. Alle kinderen en jongeren verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Bent u op zoek naar een basisschool, middelbare school of speciaal onderwijs? Bekijk het overzicht van scholen op deze pagina.

Onderwijs | PvdA
Onderwijs is niet alleen de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel. Om bij de beste economieën van de wereld te blijven, willen wij dat ons land uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft.

Onderwijs - Van Dale
Onderwijs Taalvaardigheid vergroot je met Van Dale Goede hulpmiddelen helpen enorm om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten, zowel voor het Nederlands als voor vreemde talen.

Onderwijs - De Nederlandsche Bank
Onderwijs. Kennisoverdracht is belangrijk voor DNB. Het voortgezet onderwijs vormt daarbij een voorname doelgroep. Hier vindt u een overzicht van al het materiaal dat DNB heeft. Voor diverse schooltypen en leeftijden, online games tot actuele thematische lessen.

Onderwijs | Gemeente Utrecht
Leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De leerplicht en kwalificatieplicht zorgen ervoor dat alle kinderen van 5 tot 18 jaar verplicht onderwijs krijgen. Voor jongeren tot 23 jaar zijn er maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

De 200+ beste afbeeldingen van Quotes Onderwijs ...
16-feb-2019 - Bekijk het bord 'Quotes Onderwijs' van Paula Prevoo, dat wordt gevolgd door 36248 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Onderwijs, Spreuken, Woorden.

Onderwijs - 14 definities - Encyclo
Onderwijs Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing).