Er is gezocht op: Onderwijs

Onderwijs - Wikipedia
Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een ...

Home - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Informatie voor ouders, leerlingen, studenten, cursisten, onderwijspersoneel en directies | Ministerie van Onderwijs

onderwijs-noordenveld.nl - Openbaar Primair Onderwijs ...
Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor ...

Bioplek biologie voor het voortgezet (secundair) onderwijs
Biologiesite voor havo en vwo, Gerard Scholte, Ineke Marree

Kennisnet - Laat ict werken voor het onderwijs
Hier vind je artikelen over onderwijs en ict, zoals over tablets, mediawijsheid, maatwerk en privacy. Ook vind je al onze diensten.

Trivium - Home
Voor het primair onderwijs is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao. In dit akkoord is een flinke stijging van de lerarensalarissen opgenomen.


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ...
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich ...

Passend Onderwijs Groningen
Commissie van Advies (CvA) Commissie van Advies. Contactgegevens van de Commissie van Advies: Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB Groningen E-mail: info@cvagroningen.nl

INNOVO - Home
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 9500 leerlingen bezoeken onze scholen.

H&G Onderwijs - dyslexie test - intelligentietest - wisc ...
dyslexie test en remedial teaching door ervaren remedial teacher bij dyslexie en leerproblemen. intelligentietest (wisc) en begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Onderwijstermen - Taalunieversum
De lijst bevat momenteel 857 termen. De lijst wordt voortdurend verder aangevuld en verbeterd. (Laatste wijziging: 2017-11-02)

Voortgezet Onderwijs (CKV) site - CKPLUS
CKV-VO culturele-DOE- activiteiten, bronnen en educatieve TIPS voor docent en student VO Aangegeven is ook of de activiteit plaatsgebonden is of ook op locatie is ...

Boeken en artikelen - Inclusief Onderwijs
Stichting Inclusief Onderwijs Laagte Kadijk 146 1018 ZD Amsterdam tel 06 50661027 fax +31 (0)20 6388166 email: grooff1@hotmail.com

Christelijk College Nassau-Veluwe – Onderwijs
Onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium met aandacht voor het talent van elke leerling

Welkom op de website van Hilde Crevits | viceminister ...
viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

de Schilderspoort | Onderwijs dat bij je past
Welkom op de website van SBO de Schilderspoort. De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor ...

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) - aanloopboz.nl
Basisschool De Aanloop is een neutraal bijzondere basisschool. Neutraal bijzonder onderwijs is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we ...

Home - JBO
Welkom op de site van de Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO (ook wel kortweg JBO genoemd). Wilt u meer informatie over onze organisatie dan kunt u gebruik maken ...

Don Bosco College - Dynamisch onderwijs in een veilige ...
Praktische Informatie / Regels en afspraken / Het schoolreglement Het schoolreglement Om een duidelijke en ordelijke gang van zaken in en rond de school te waarborgen ...

Harm Klifman | neerlandicus, filosoof, hardloper
Harm Klifman Blog - Onderwijs, bestuur en meer ... Ik registreer. Ik schrijf op wat ik aan sport doe en ik schrijf ook op wat ik lees en wat ik vind van wat ik lees.

Culturele educatieve Doe activiteiten PO - CKPLUS
Basis Onderwijs: Educatieve culturele DOE-activiteiten 4 tm 12 jaar (primair onderwijs - basisonderwijs) t.a.v. dans, beeldende kunst, theater en toneel, film en ...

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Onderwijsinspectie Continu wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op SKOR-scholen. Alle plannen en inspanningen hebben steeds het doel, het verder ...

Taalunieversum | Alles over het Nederlands
Iedereen taalcompetent! Dat is de titel van de visietekst van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw.

DUO - Particulier
DUO regelt studiefinanciering voor studenten, scholieren en leraren. Mbo'ers betalen hun lesgeld aan DUO. DUO doet ook: diploma’s en staatsexamens.

Computervaardigheden: de ideale start voor uw ICT-onderwijs!
Laatste nieuws. Vanaf 5 januari 2009 is de Hema-academie geopend. On line cursussen volgen voor een zéér lage prijs! Ook de volgende computercursussen zijn in de ...

Rotterdam en de verhalen van de familie Engelfriet
Foto's en verhalen van Rotterdam tussen 1920 en 2000 verteld door de familie Engelfriet Boogaard

Educatie : Kasteel Groeneveld
Voor scholen. Kasteel Groeneveld deelt haar historische en natuurlijke rijkdom en pracht graag met de scholen uit de regio. Daarom hebben we een aantal activiteiten ...